ROZPORZĄDZENIE  Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 2010 roku
w sprawie uzbrojenia Służby Więziennej oraz rodzajów broni i środków ochrony stosowanych przez jej funkcjonariuszy w czasie pełnienia obowiązków służbowych
Dz.U.2014.874

ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2011 roku
w sprawie trybu współdziałania Służby Więziennej z Policją w przypadku zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej Służby Więziennej lub konwoju  
Dz.U.2011.31.154

ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 roku
w sprawie trybu składania oraz wzoru wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym
Dz.U.2010.143.965