ROZPORZĄDZENIE  Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 2010 roku
w sprawie uzbrojenia Służby Więziennej oraz rodzajów broni i środków ochrony stosowanych przez jej funkcjonariuszy w czasie pełnienia obowiązków służbowych
Dz.U.2014.874

ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2011 roku
w sprawie trybu współdziałania Służby Więziennej z Policją w przypadku zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej Służby Więziennej lub konwoju  
Dz.U.2011.31.154

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia z dnia 27 lipca 2010 roku
w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej
Dz.U.2010.147.983

ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 roku
w sprawie trybu składania oraz wzoru wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym
Dz.U.2010.143.965

ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2009 r.
w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu niszczenia danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego
Dz.U.2009.134.1107

ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 roku
w sprawie obrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.
Dz.U.2003.194.1903

ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 roku
w sprawie sposobu ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.
Dz.U.2003.194.1902

ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2001 roku
w sprawie sposobów ochrony, obrony i zapewnienia bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztów śledczych.
Dz.U.2001.56.590