ZARZĄDZENIE  NR 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 roku
w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej
Dz.U.2013.27