ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 18 maja 2018 roku
w sprawie przetwarzania informacji przez Służbę Ochrony Państwa
Dz.U.2018.1069