- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
©
Zastrzeżenie praw na rzecz PHU "ONE"
- http://www.one1.pl
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   Zezwala się na wykorzystanie materiałów zawartych w serwisie, tylko w całości, przez wszystkich zainteresowanych, w tym przez SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA, do prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz systemów teleinformatycznych, z wyraźnym zaznaczeniem źródła pochodzenia oraz wyeksponowanym logo I_N.

    Żadna część niniejszych opracowań nie może być kopiowana, powielana, rozpowszechniana (dotyczy również innych serwisów www) lub w inny sposób wykorzystywana w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody "ONE", która zastrzega sobie niniejszym wszelkie prawa, przewidziane w przepisach szczególnych, oraz zgodnie z prawem cywilnym i handlowym, w szczególności z tytułu praw autorskich, wynalazczych, znaków towarowych do wytworzonych produktów i jakiejkolwiek ich części. Modyfikacja zawartości stron oraz skryptów jest zabroniona. 

   Zabrania się wykorzystywania serwisu w celu inwigilowania, szpiegowania i pozyskiwania danych na temat innych osób oraz firm korzystających z jego zasobów.

   "ONE" zapewnia pełną anonimowość osób z nami współpracujących zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz.U.2002 Nr 101 poz. 926/.

   "ONE"  zastrzega sobie prawo do okresowych modyfikacji zawartości tej witryny oraz niniejszych praw autorskich bez uprzedniego powiadomienia. Jeżeli nie akceptujesz tej polityki możesz nie odwiedzać naszej witryny i nie korzystać z jej zasobów. 

    Wszelkie pytania  związane z powyższymi ustaleniami prosimy kierować do

    Administracja serwisu