BEZPIECZNE KONTENERY
ALTERNATYWĄ DLA OCHRONY INFORMACJI

Ochrona informacji niejawnych, które wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, jako stanowiące tajemnicę państwową lub służbową, niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania, jest jednym z najważniejszych celów przepisów Ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.1999.11.95).

Przepisy Ustawy zobowiązują kierowników jednostek organizacyjnych, w których są wytwarzane /przetwarzane/ informacje niejawne, do stosowania środków ochrony fizycznej:

”1. Jednostki organizacyjne, w których materiały zawierające informacje niejawne są wytwarzane, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane, mają obowiązek stosowania środków ochrony fizycznej w celu uniemożliwienia osobom nie upoważnionym dostępu do takich informacji, a w szczególności przed:

1) działaniem obcych służb specjalnych,
2) zamachem terrorystycznym lub sabotażem,
3) kradzieżą lub zniszczeniem materiału,
4) próbą wejścia osób nieuprawnionych,
5) nieuprawnionym dostępem pracowników do materiałów oznaczonych wyższą klauzulą tajności.” (Art. 56 Ustawy...).
 
  Ochrona informacji niejawnych ma szczególne znaczenie w Siłach Zbrojnych RP.
W czasie pokoju, w warunkach stacjonarnych sprawa jest znacznie prostsza - istnieją ku temu przystosowane odpowiednio pomieszczenia.
Nabiera szczególnej wagi w czasie ćwiczeń, wykonywania misji pokojowych i prawdziwych działań wojennych.

Wydawać by się mogło, że ochrona informacji niejawnych w takich warunkach stanowi niezwykle trudny cel, któremu należałoby sprostać. I tak, i nie...

Istnieją bowiem tzw. „bezpieczne kabiny kontenerowe”, które są przeznaczone do kompleksowej ochrony informacji niejawnych w warunkach polowych.
Rozwiązania techniczne zastosowane w bezpiecznych kabinach kontenerowych zapewniają ich funkcjonalność w pełnym zakresie wytwarzania, przetwarzania, przechowywania i przekazywania informacji niejawnych.

Bezpieczne kabiny kontenerowe są bardzo skutecznym rozwiązaniem dla różnego typu ugrupowań wojskowych, takich jak:

- polowe stanowiska dowodzenia;
- jednostki narodowe pełniące zadania misji pokojowych;
- siły szybkiego reagowania;
- poligony i ośrodki szkolenia poligonowego.

Oraz, co jest chyba niezwykle ważne, mogą być wykorzystane również w warunkach garnizonowych, zamiast kancelarii tajnej w budynku, co znacząco obniża koszty eksploatacji.

W zależności od zastosowanych zabezpieczeń kabiny mogą być przystosowane do czterech wersji zapewniających odpowiedni status pomieszczenia według przyjętych standardów:
 

- kontenerowa kancelaria tajna, wykorzystująca elektroniczne nośniki danych oraz typowe (komercyjne) urządzenia teleinformatyczne;

- kontenerowa kancelaria kryptograficzna, przystosowana do wytwarzania, przechowywania i dystrybucji urządzeń i materiałów kryptograficznych zgodnie z wytycznymi DBBT-301A;

- kontenerowa stacja łączności szyfrowej, przystosowana do bezpiecznego wykorzystania materiałów i urządzeń kryptograficznych w celu zapewnienia łączności szyfrowej;

- kontenerowa kancelaria do przetwarzania informacji niejawnych, wykorzystująca typowe (komercyjne) urządzenia teleinformatyczne (może np. pracować jako stacja polowej sieci informatycznej).
 

Bezpieczne kabiny kontenerowe są zbudowane na bazie standardowego kontenera 20’ typu 1C, którego wysokość została obniżona zgodnie z wymaganiami skrajni transportowej.
W wersji podstawowej zastosowano:

- zgodne z zarządzeniem nr 49/MON z dnia 7.08.2002r. stalowe ściany o wymaganej odporności oraz specjalną konstrukcję drzwi, z dwoma zamkami (w tym jeden szyfrowy) i wizjerem;

- podział wnętrza na dwa przedziały – dla interesantów i personelu obsługującego, z możliwością przesuwania ścianki dzielącej w celu adaptacji powierzchni obu przedziałów do potrzeb użytkownika;

- estetyczne wykończenie materiałami niepalnymi i antystatycznymi oraz przeciwpoślizgową wykładziną podłogową.

Standardowe wyposażenie wersji podstawowej w niezbędne urządzenia, pozwalające na realizację zadań zgodnie z przeznaczeniem, obejmuje ponadto:
 

- atestowany sejf klasy A lub B, według potrzeb;

- meble biurowe mocowane do podłogi lub ścian;

- niszczarkę dokumentów papierowych;

- urządzenie do niszczenia elektronicznych nośników informacji;

- agregat i tablice zasilania;

- tablice przyłączy teleinformatycznych;

- wyposażenie dodatkowe według potrzeby i uznania zamawiającego.

Bezpieczna kabina kontenerowa przystosowana jest do zasilania elektrycznego z sieci lub agregatu. Wyposażona jest również we własne zasilanie awaryjne.
Można w niej pracować w każdych warunkach klimatycznych. Odpowiednie urządzenia zapewniają komfort pracy w temperaturze od -50°C do +50°C.
Kabina wyposażona jest w wymagane zabezpieczenia elektroniczne – systemy sygnalizacji włamania, napadu i pożaru.
Posiada również wyjście ewakuacyjne jak również filtrowentylację zapewniającą pełną ochronę przed skażeniami chemicznymi.

Dodatkową, pozytywną cechą jest jej mobilność - wykonana jest jako konstrukcja metalowa zbudowana na podwoziu kołowym. Do holowania pojazdu przystosowane są samochody będące w wyposażeniu wojska, np. Star 200 itp. Pozwala to na jej łatwe transportowanie i serwisowanie.

© Opracowano na podstawie materiałów uzyskanych od CNPEP RADWAR S.A. - www.radwar.com.pl