BEZPIECZNE KABINY EKRANUJĄCE

W obecnych czasach niemal każda informacja jest na sprzedaż i stanowi niezwykle cenny towar.
Problem stanowi jej bezprawne wykorzystywanie. Nabiera on szczególnej wagi w przypadku informacji o strategicznym znaczeniu, gromadzonych i przetwarzanych w placówkach wojskowych i rządowych, danych dotyczących środków pieniężnych gromadzonych przez różnego rodzaju instytucje finansowe, jak również w innych instytucjach cywilnych.
Szczególnego znaczenia nabiera wtedy ochrona przed wywiadem zarówno wojskowym jak i gospodarczym.

Również przepisy Ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.1999.11.95) narzucają niektórym instytucjom i podmiotom ochronę informacji stanowiących tajemnicę państwową lub służbową przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

Ochrona informacji to nie tylko sejfy służące do przechowywania dokumentów, czy też odpowiednie drzwi i zamki służące do ich zabezpieczenia.

Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że również wszystkie urządzenia elektroniczne, a wraz z nimi komputery, monitory, drukarki czy skanery, emitują fale elektromagnetyczne, które zawierają przetwarzane informacje.
Sygnał jest także emitowany do sieci energetycznej, z której urządzenia te są zasilane. Każdy z tych sygnałów niesie ze sobą pewne informacje. Wystarczy tylko je odczytać.

Informacje te można odczytać poprzez wykorzystanie specjalnie przystosowanych anten oraz wykorzystując np. sieć wodną, elektryczną, grzewczą, oraz przewody klimatyzacyjne, nawet z kilkuset metrów.
Odczytane w ten sposób informacje mogą być bezprawnie wykorzystane przez osoby nieupoważnione.

Metody zabezpieczeń przed zjawiskiem promieniowania elektromagnetycznego są różne:
 
- wyklejanie ścian pomieszczeń metalowymi foliami i siatkami;

- metalowe pudełka, w których umieszcza się sprzęt, emitujący promieniowanie. Mogą być to nie tylko komputery, ale także urządzenia nadawczo — odbiorcze lub szyfratory;

- zabezpieczenie komputerów przenośnych, według amerykańskich norm TEMPEST;

- kabiny elektromagnetyczne /tzw. klatki Farradaya/, w których umieszczane są urządzenia przetwarzające informacje niejawne - są odpowiednio uziemione i poziom promieniowania elektromagnetycznego wychodzący na zewnątrz jest tak niski, że nie jest możliwe jego odczytanie.

Kabiny ekranujące promieniowanie elektromagnetyczne są bardzo skutecznym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie liczy się ochrona informacji, głównie w instytucjach takich jak:

- obiekty wojskowe;
- obiekty rządowe;
- ambasady;
- biura radców handlowych;
- banki i organizacje finansowe;
- przedsiębiorstwa telekomunikacyjne;
- siedziby zarządów dużych firm;
- instytucje badawczo-rozwojowe.

Kabiny mają także zastosowanie w instytucjach, w których należy chronić czułą aparaturę diagnostyczną przed zakłóceniami, takich jak:

- szpitale;
- jednostki naukowe;
- laboratoria.

Głównymi zaletami kabin ekranujących są:
 

- duża i trwała skuteczność ekranowania /uziemienia/;

- tłumienie fal akustycznych i elektromagnetycznych;

- zabezpieczenie przed przechwyceniem treści rozmów prowadzonych wewnątrz;

- bezpieczne wytwarzanie dokumentów na sprzęcie komputerowym;

- odseparowanie urządzeń elektronicznych od zakłóceń zewnętrznych w trakcie badań, strojenia lub pracy.
 

Skuteczność ekranowania wynosi 80 dB dla kabin montowanych z elementów rozłącznych i 100 dB dla kabin spawanych, a co za tym idzie poziom promieniowania elektromagnetycznego wychodzący na zewnątrz jest tak niski, że nie jest możliwe jego odczytanie.

Modele kabin ekranujących dostępne są jako:

- kabiny jednokomorowe;
- kabiny wielokomorowe;
- kabiny ze śluzą umożliwiającą wchodzenie i wychodzenie bez jej rozszczelniania elektromagnetycznego.
 

Dodatkową zaletą jest ich konstrukcja modułowa, w technologii spawanej lub montowanej z elementów rozłącznych.
Komunikacja odbywa się poprzez specjalny przepust szczelny elektromagnetycznie, drogą światłowodową.
Oświetlenie kabin ekranujących podzielone jest na sekcje (żarówki halogenowe, kompaktowe, żarowe), z modułem oświetlenia ewakuacyjnego.
Posiadają drzwi o specjalnej konstrukcji, z zamkiem szyfrowym i systemem uszczelnień, wyposażone w układy sygnalizacji niedomknięcia drzwi, pracy w kabinie i alarmu przeciwpożarowego.

Dzięki programowanej klimatyzacji i wentylacji praca w takiej kabinie nie stanowi większego dyskomfortu. Na dodatkowy poziom komfortu pracy wpływa wykończenie wnętrza zgodnie z wymaganiami klienta (ściany z paneli boazeryjnych lub płyt kartonowo-gipsowych, sufit podwieszany, podłoga drewniana z wykładziną antystatyczną).
Nie powinniśmy się obawiać sytuacji w której nie moglibyśmy opuścić kabiny – posiadają one dodatkowy system wyjścia ewakuacyjnego.


© Opracowano na podstawie materiałów uzyskanych od CNPEP RADWAR S.A. - www.radwar.com.pl