POLSKIE NORMY DLA SYSTEMÓW ALARMOWYCH

 

 

AKTUALNE

 

 

 

Systemy alarmowe

 

1. PN-E-08390-1: 1996

Systemy alarmowe – Terminologia. (w j. polskim), będzie wycofana

 

2. PN-93/E-08390/14: 1993

Systemy alarmowe – Wymagania ogólne – Zasady stosowania. (w j. polskim) (w części dotyczącej Systemów Sygnalizacji Włamania norma koliduje z przyjętą notą uznaniową normą „PN-EN 50131-1: 2002 Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania – Część 1: Wymagania ogólne.”, jej wycofanie uzależnione jest między innymi od ustanowienia normy PN-EN 50131-1: 2002 w j. polskim)


3. PN-EN 50130-4: 2002

Systemy alarmowe – Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna – Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych, pożarowych, włamaniowych i osobistych. (w j. polskim)


4. PN-EN 50130-5: 2002

Systemy alarmowe – Część 5: Próby środowiskowe. (w j. polskim)


Systemy sygnalizacji włamania

 

1. PN-93/E-08390/22:1993
Systemy alarmowe - Włamaniowe systemy alarmowe - Ogólne wymagania i badania czujek.
 

2. PN-93/E-08390/23:1993
Systemy alarmowe - Włamaniowe systemy alarmowe - Wymagania i badania aktywnych czujek podczerwieni.
 

3. PN-93/E-08390/24:1993
Systemy alarmowe - Włamaniowe systemy alarmowe - Wymagania i badania ultradźwiękowych czujek Dopplera.


4. PN-93/E-08390/25:1993
Systemy alarmowe - Włamaniowe systemy alarmowe - Wymagania i badania mikrofalowych czujek Dopplera.
 

5. PN-93/E-08390/26:1993
Systemy alarmowe - Włamaniowe systemy alarmowe - Wymagania i badania pasywnych czujek podczerwieni.
 

6. PN-IEC 839-2-7:1996
Systemy alarmowe - Włamaniowe systemy alarmowe - Wymagania i badania pasywnych czujek stłuczenia szyby.


7. PN-E-08390-3:1998
Systemy alarmowe - Włamaniowe systemy alarmowe - Wymagania i badania central. (będzie wycofana)


8. PN-E-08390-5:2000
Systemy alarmowe - Włamaniowe systemy alarmowe - Wymagania i badania sygnalizatorów.


9. PN-EN 50131-6:2000
Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania -Część 6: Zasilacze. 10. PN-EN 50131-1:2002 (U) Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania - Część 1: Wymagania ogólne.


11. PN-EN 50131-5-3:2005 (U)
Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania - Część 5-3: Wymagania dotyczące urządzeń stosowanych do połączeń wewnętrznych wykorzystujących techniki radiowe.
 

Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach


1. PN-EN 50132-2-1:2002 (U)
Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 2-1: Kamery telewizji czarno-białej.


2. PN-EN 50132-4-1:2002 (U)
Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 4-1: Monitory czarno-białe.


3. PN-EN 50132-5:2002 (U)
Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 5: Teletransmisja.
 

4. PN-EN 50132-7:2002 (U)
Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 7: Wytyczne stosowania.
 

Systemy kontroli dostępu stosowane w zabezpieczeniach


1. PN-EN 50133-1: 2000
Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostępu -Część 1: Wymagania systemowe.


2. PN-EN 50133-2-1: 2002 (U)
Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostępu -Część 2-1: Wymagania dla podzespołów.


3. PN-EN 50133-7: 2002 (U)
Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostępu -Część 7: Wytyczne stosowania.
 

Systemy alarmowe osobiste


1. PN-EN 50134-1:2003 (U)
Systemy alarmowe - Systemy alarmowe osobiste -Część 1: Wymagania systemowe.


2. PN-EN 50134-2:2002 (U)
Systemy alarmowe - Systemy alarmowe osobiste -Część 2: Urządzenia wyzwalające.
 

3. PN-EN 50134-3:2002 (U)
Systemy alarmowe - Systemy alarmowe osobiste -Część 3: Jednostka lokalna i sterownik.
 

4. PN-EN 50134-5:2005 (U)
Systemy alarmowe - Systemy alarmowe osobiste -Część 5: Połączenia wewnętrzne i komunikacyjne.
 

5. PN-EN 50134-7:2001
Systemy alarmowe - Systemy alarmowe osobiste -Część 7: Wytyczne stosowania.
 

Urządzenia i systemy transmisji alarmu


1. PN-EN 50136-1 -1:2002 (U)
Systemy alarmowe - Urządzenia i systemy transmisji alarmu - Część 1-1: Wymagania ogólne dla systemów transmisji alarmu.
 

2. PN-EN 50136-1-2:2002 (U)
Systemy alarmowe - Urządzenia i systemy transmisji alarmu - Część 1-2: Wymagania dla systemów wykorzystujących specjalizowane tory transmisji.
 

3. PN-EN 50136-1-3:2002 (U)
Systemy alarmowe - Urządzenia i systemy transmisji alarmu - Część 1-3: Wymagania dla systemów łączności cyfrowej wykorzystującej telefoniczną publiczną sieć komutowaną.
 

4. PN-EN 50136-1-4:2002 (U)
Systemy alarmowe - Urządzenia i systemy transmisji alarmu - Część 1-4: Wymagania dla systemów łączności akustycznej wykorzystującej telefoniczną publiczną sieć komutowaną.
 

5. PN-EN 50136-2-1:2002 (U)
Systemy alarmowe - Urządzenia i systemy transmisji alarmu - Część 2-1: Wymagania ogólne dla urządzeń transmisji alarmu.
 

6. PN-EN 50136-2-2:2002 (U)
Systemy alarmowe - Urządzenia i systemy transmisji alarmu - Część 2-2: Wymagania dla urządzeń stosowanych w systemach wykorzystujących specjalizowane tory transmisji.
 

7. PN-EN 50136-2-3:2002 (U)
Systemy alarmowe - Urządzenia i systemy transmisji alarmu - Część 2-3: Wymagania dla urządzeń stosowanych w systemach łączności cyfrowej wykorzystującej telefoniczną publiczną sieć komutowaną.
 

8. PN-EN 50136-2-4:2002 (U)
Systemy alarmowe - Urządzenia i systemy transmisji alarmu - Część 2-4: Wymagania dla urządzeń stosowanych w systemach łączności akustycznej wykorzystującej telefoniczną publiczną sieć komutowaną.
 

 

WYCOFANE

1. PN-93/E-08390/11 – Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Postanowienia ogólne.


2. PN-93/E-08390/12 – Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasilacze – Parametry funkcjonalne i metody badań (norma uchylona w części dotyczącej systemów sygnalizacji włamania).


3. PN-93/E-08390/13 – Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Próby środowiskowe.


4. PN-93/E-08390/51 – Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogólne wymagania dotyczące systemów.


5. PN-93/E-08390/52 – Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogólne wymagania dotyczące urządzeń.


6. PN-93/E-08390/54 – Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy transmisji alarmu wykorzystujące specjalizowane tory transmisji.


7. PN-93/E-08390/55 – Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy łączności cyfrowej wykorzystujące telefoniczną publiczną sieć komutowaną.

 

8. PN-93/E-08390/56 – Systemy alarmowe. Systemy łączności akustycznej wykorzystujące telefoniczną publiczną sieć komutowaną.

 

 

Gdzie nabyć normy

Pełną informacją o dostępności norm dysponuje:
Polski Komitet Normalizacyjny
Wydział Marketingu i Sprzedaży
ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa
tel. (22) 556 77 77, fax (22) 556 77 87
e-mail: wms@pkn.pl