SYSTEM OCHRONY PRZECIW-WŁAMANIOWEJ Z WYKORZYSTANIEM CENTRALI GALAXY

   

 Wstęp

Rodzina central alarmowych Galaxy została zaprojektowana z wykorzystaniem najnowszych technik komputerowych zarówno pod względem architektury jak i oprogramowania.
Jest to system spełniający najostrzejsze wymogi stawiane przy zabezpieczaniu obiektów o dużej i średniej skali wielkości oraz tzw. dużym stopniu ryzyka, system charakteryzujący się dużą niezawodnością i pewnością działania ( klasa „S” ).

Podstawową częścią systemu jest jednostka centralna, która decyduje o jego możliwościach sprzętowych i programowych. Każda jednostka centralna posiada, w zależności od wersji, od 1 do 4 magistral transmisyjnych RS485, do których dołączane są moduły systemu w ilości niezbędnej do realizacji danego projektu. Dzięki przyjętemu sposobowi komunikacji poszczególne moduły systemu mogą być oddalone od centrali do 1 km a same linie dozorowe mogą mieć długość do 500 m. Najprostszy system alarmowy Galaxy nadzoruje do 8 linii dozorowych, najbardziej rozbudowany może nadzorować 512.

Galaxy posiada otwartą architekturę sprzętową i programową, co pozwala na rozwijanie systemu w miarę zmieniających się potrzeb użytkownika bez konieczności wymiany całego sprzętu. Rodzina urządzeń Galaxy została tak zaprojektowana, aby wszystkie oferowane elementy zewnętrzne współpracowały z dowolnie wybraną jednostką centralną.

Istotną zaletą systemu Galaxy jest funkcja samo-konfiguracji — automatyczne rozpoznanie modułów przyłączonych do magistrali RS485 oraz przyjęcie tzw. standardowych parametrów po włączeniu urządzenia do sieci zasilającej. Oprócz funkcji i parametrów standardowych dostępny jest szeroki wachlarz możliwości, które pozwalają zaspokoić potrzeby najbardziej wymagającego inwestora.

Funkcje linii dozorowych oraz wyjść wykonawczych są realizowane w systemie przez podcentrale (koncentratory). Każda podcentrala posiada 8 linii dozorowych parametryzowanych oraz 4 wyjścia programowalne.

Cechą wyróżniającą system Galaxy spośród wielu systemów alarmowych jest zintegrowany z systemem sygnalizacji napadu i włamania system kontroli dostępu. Kontrola dostępu realizowana jest za pośrednictwem głowic MAX oraz elementów zbliżeniowych — kart lub breloków.

System Galaxy oferuje obsłudze technicznej bardzo bogate narzędzia programowe oraz funkcje diagnostyczne. Jedną z opcji systemu jest możliwość pomiaru rezystancji linii dozorowej, napięcia na wyjściach zasilających poszczególne moduły systemu oraz pomiar poboru prądu z poszczególnych zasilaczy typu SMART PSU. Istotną zaletą systemu Galaxy jest funkcja wykonywania programowych połączeń, służących do wzajemnego powiązania linii dozorowych, wyjść programowalnych, kodów dostępu oraz modułów kontroli dostępu MAX/MicroMax i klawiatur.

Galaxy wyróżnia się rozbudowanym zestawem kodów dostępu, pozwalającym na stosowanie kodów 4-, 5-, 6-cyfrowych oraz przypisywanie poszczególnym kodom tzw. stref czasowych. Operowanie na systemie może odbywać się w takim przypadku tylko w ściśle określonym przedziale czasowym. W systemie można zaprogramować tzw. kody tymczasowe, które tracą ważność po upływie określonego czasu, oraz tzw. kody dualne. W przypadku kodu dualnego dostęp do systemu uzyskujemy po wprowadzeniu dwóch kodów dualnych w ściśle określonym czasie. Każdemu z kodów można przypisać jeden z siedmiu poziomów autoryzacji, określając w ten sposób do których funkcji i parametrów systemu użytkownik będzie miał dostęp.

Poniżej przedstawiono przykładowy system ochrony obiektu z wykorzystaniem centrali Galaxy 512.

Parametry i funkcje systemu Galaxy 512

Linie dozorowe

0-512

Koncentratory RIO

64

Klawiatury LCD

32

KeyProx

24

Czytniki MAX/MicroMax

32

Kody użytkowników

999

Grupy ( podsystemy )

32

Wyjścia programowalne

4-260

Moduł RS232

opcja

Moduł Ethernet

opcja

Moduł Telekom

opcja

Moduł ISDN

opcja

Moduł RF RIO

opcja

Interfejs drukarki

opcja

Programatory 7-dniowe (zegary)

2

Magistrala RS485

4x1km

Typy linii dozorowych

45

Typy wyjść

65

Biblioteka (słów)

538

Rejestr zdarzeń

1000

Rejestr MAX

1000

Praca wielu użytkowników

16

Auto-załączenie

Tak

Kontrola wstępna

Tak

Omijanie grup

Nie

Połączenia programowe

256

Zdalny serwis

Tak

 Schemat blokowy systemu

kliknij aby zobaczyć >>>

Obiekt został podzielony na niezależne podsystemy ( grupy):

Grupa A1 – Pomieszczenie oficera dyżurnego
Grupa A2 – Kancelaria tajna
Grupa A3 – Magazyn 1
Grupa A4 – Magazyn 2
Grupa A5 – Magazyn 3
. .
. .
Grupa D8 – Magazyn 30

W pomieszczeniu oficera dyżurnego zlokalizowana jest centrala alarmowa Galaxy 512, klawiatura MK7, interfejs RS232 do współpracy z komputerem PC oraz tablica synoptyczna.
Konfigurowanie oraz zdalne serwisowanie systemu zapewnia program Galaxy Gold (R007), natomiast monitorowanie systemu odbywa się przy wykorzystaniu programu Alarm Monitoring (R010). Dodatkowo wszystkie zdarzenia w systemie są wizualizowane na tablicy synoptycznej (maks. 640 punktów)
W magazynach oraz kancelarii tajnej zainstalowano czujki ruchu PIR (IR918 AM), czujki mikrofalowe (ALFA) z funkcją antymaskingu oraz czujki magnetyczne typu RS005.
Każda grupa posiada przypisaną lokalną klawiaturę MK7 oraz własny sygnalizator optyczno-akustyczny typu CEQURA.
Dostęp do poszczególnych pomieszczeń (grup) realizowany jest w postaci dostępu dualnego.
Lokalne klawiatury MK7 są blokowane i odblokowywane za pomocą połączeń programowych (opcja menu centrali -54) z poziomu klawiatury nadrzędnej zlokalizowanej w pomieszczeniu oficera dyżurnego. Po wprowadzeniu przez oficera dyżurnego kodu odpowiadającego danej klawiaturze lokalnej , następuje udostępnienie jej użytkownikowi posiadającemu uprawnienia dostępu do danej strefy.

Schemat połączeń

kliknij aby zobaczyć >>>

Zestawienie urządzeń

Nazwa urządzenia

Symbol

Producent

Atest

Centrala Galaxy 512

C063

Ademco-Microtech

Klasa „S” Techom

Koncentrator Smart PSU/RIO

P015

Ademco-Microtech

Klasa „S” Techom

Klawiatura MK7

CP027

Ademco-Microtech

Klasa „S” Techom

Interfejs RS232

E054

Ademco-Microtech

Klasa „S” Techom

Czujka ruchu PIR z antymaskingiem

IR 918 AM

ELKRON

Klasa „S” Techom

Czujka ruchu mikrofalowa

ALFA

CIAS

Klasa „S” Techom

Czujka magnetyczna przemysłowa

RS005

CQR

Klasa „S” Techom

Sygnalizator optyczno-akustyczny

CEQURA

CQR

Klasa „C” Techom

Opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez firmę
TAP - SYSTEMY ALARMOWE Sp. z o.o. - http://www.tap.com.pl