PRZYDATNA BIBLIOGRAFIA

Anzel Marek: Szacowanie ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem w świetle nowej ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych - przykład metody analizy ryzyka opartej na gotowych macierzach,
wyd. PHU ONE
ISBN 978-83-930686-1-6
Poznań 2011.

Anzel Marek: Poradnik dla personelu kancelarii tajnej,
wyd. PHU ONE
ISBN 978-83-930686-0-9
Poznań 2011.

Anzel Marek, Czajka Rafał: Poradnik Pełnomocnika Ochrony,
wyd. Oddział Pomorski Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pełnomocników Ochrony IN,
ISBN 83-89535-10-6
Gdańsk 2009.

Adamski A.: Prawo karne komputerowe,
Warszawa 2000.

Aleksandrowicz T. A.: Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej,
Warszawa 2002.

Anzel Marek: Vademecum Kancelarii Tajnej,
wyd. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pełnomocników Ochrony IN,
Warszawa 2006.

Aponowicz L.: Ochrona informacji w przepisach prawnych oraz zasady fizycznej ochrony informacji niejawnych,
Tarnobrzeg 2000.

Barta J., Markiewicz R.: Ochrona danych osobowych - komentarz,
Kraków 2001.

Barta J., Markiewicz R.: Ustawa o ochronie baz danych - komentarz,
Warszawa 2002.

Praca Zbiorowa pod redakcją Białasa Andrzeja: Podstawy Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych,

Bierć A. (red): Prawa i obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji w świetle przepisów o ochronie danych osobowych,
Warszawa 2000.

Dereń A. M.: Prawna ochrona informacji w krajowym ustawodawstwie. Wybrane zagadnienia,
Bydgoszcz 2001.

Dobrodziej E.: Ochrona tajemnicy: przepisy, komentarze, wyjaśnienia,
Bydgoszcz 2000.

Dragoń W., Mąka D., Skawina M.: Jak chronić tajemnice,
wyd. Bellona
Warszawa 2004.

Fajgielski P.: Ochrona danych osobowych w telekomunikacji – aspekty prawne,
Lublin 2003.

Fischer B.: Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji,
Kraków 2000.

Gałach Adam: Instrukcja zarządzania bezpieczeństwem systemu informatycznego.

Gałach Adam: Zarządzanie bezpieczeństwem systemu informatycznego - uniwersalna lista kontrolna.

Gałach Adam: Instrukcja ochrony danych osobowych w systemie informatycznym.

Górzyńska T.: Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej, orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego,
Kraków 1999.

Habryn E. (red): Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w praktyce,
Poznań 2002.

Jabłoński M., Wygoda K.: Dostęp do informacji i jego granice,
Wrocław 2002.

Jabłoński M., Wygoda K.: Ustawa o dostępie do informacji publicznej - komentarz,
Wrocław 2002.

Jaśkowska M.: Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego,
Toruń 2002.

Jęda Dorota: Ochrona informacji niejawnych - nowe rozwiązania.
Wydawnictwo Ubezpieczeń, 2005.

Jęda Dorota: Ochrona informacji niejawnych,
ISBN 83-888864-05-X styczeń 2004 (WU Warszawa).

Karabin Jarosław, Seruga Wiesław, Stawski Michał, Stawski Wojciech, Zaborski Andrzej, Zaborski Wiesław: Organizacja ochrony osób i mienia taktyka i dokumentowanie działań ochronnych.

Konarski X.: Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
Warszawa 2004.

Kosiński J., Misiuk A., Ciszek P. (red): Przestępczość Teleinformatyczna,
Szczytno 2003.

Kozłowska Patrycja: Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Kral Przemysław: Dane osobowe w firmie - instrukcja przetwarzania.

Królikowska M., Osiej T.: Ochrona danych osobowych w praktyce. Pytania i odpowiedzi,
Warszawa 2000.

Kunicka – Michalska B.: Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i wymiarowi sprawiedliwości. Rozdział XXX i XXXIII Kodeksu karnego - komentarz,
Warszawa 2000.

Mednis A.: Ustawa o ochronie danych osobowych - komentarz,
Warszawa 1999.

Michalak Arkadiusz: Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa - zagadnienia cywilnoprawne.

Michalska Małgorzata: Poradnik archiwizacji dokumentacji.

Mucha M.: Obowiązki administracji publicznej w sferze dostępu do informacji,
Wrocław 2002.

Napierała K.: Prawne aspekty ochrony danych osobowych w systemach informatycznych,
Warszawa 1997.

Podrecki P. (red): Prawo Internetu,
Warszawa 2004.

Polaczek Tomasz: Audyt Bezpieczeństwa Informacji w praktyce.

Polok Mariusz: Ochrona tajemnicy państwowej i tajemnicy służbowej w polskim systemie prawnym
LexisNexis 2006.

Sibiga G.: Postępowanie w sprawach ochrony danych osobowych,
Warszawa 2003.

Społeczeństwo inwigilowane w państwie prawa (?). Granice ingerencji w sferę praw jednostki. Materiały z konferencji naukowej 25 – 27 marca 2003 r.,
Toruń 2003.

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich: Kancelaria i archiwum zakładowe,
Warszawa 2006 (dokumentacji niejawnej i kancelarii tajnej poświęcony jest XI rozdział).

Szałowski R.: Prawna ochrona informacji niejawnych i danych osobowych,
Warszawa 2000.

Szewc Tomasz: Publicznoprawna ochrona informacji,
Wydawnictwo Beck 2007.

Szewc Tomasz: Ochrona informacji niejawnych. Komentarz,
Wydawnictwo Beck 2007.

Szpor G. (red): Wolność informacji i jej granice,
Katowice 1997.

Taradejna M. i R.: Dostęp do informacji publicznej, a prawna ochrona informacji dotyczących działalności gospodarczej, społecznej, zawodowej oraz życia prywatnego,
Toruń 2003.

Taradejna M. i R.: Tajemnica państwowa i inne tajemnice chroniące interesy państwa i obywateli,
Warszawa 1999.

Thiem Piotr: Ochrona informacji niejawnych. Materiały do szkolenia pracowników,
wyd. ODDK Gdańsk 2003.

Thiem Piotr: Instrukcja postępowania z materiałami niejawnymi z komentarzem
wyd. ODDK Gdańsk 2006.

Thiem Piotr: Instrukcja archiwalna z komentarzem.

Thiem Piotr: Instrukcja kancelaryjna z komentarzem.

Wolski Marian, Łacheta Małgorzata: Przewodnik audytora systemów informatycznych.

Wyrzykowski M. (red): Ochrona danych osobowych,
Warszawa 1999.

Żebrowski A., Kwiatkowski W.: Bezpieczeństwo informacji w III Rzeczypospolitej,
Kraków 2000.