AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO -
adresy delegatur


CENTRALA ABW W WARSZAWIE
Adres:
ul. Rakowiecka 2A
00-993 Warszawa
email: poczta@abw.gov.pl

OFICER DYŻURNY ABW:
tel. (0-22) 585-79-10, 565-91-10

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH:
Szkolenia pełnomocników - fax (0-22) 585-79-29
Bezpieczeństwo przemysłowe - bezpieczenstwoprzemyslowe@abw.gov.pl
fax (0- 22) 585-87-94
Pozostałe - doin@abw.gov.pl
BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE:
Monitorowanie importu fax (0-22) 58-57-903
Certyfikacja jc.dbti@abw.gov.pl
fax (0-22) 585-87-49
Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego (0-22) 585-87-32,
fax (0-22) 585-87-92

DELEGATURA ABW W BIAŁYMSTOKU
Adres:
ul. Żurawia 69
15-535 Białystok

Oficer dyżurny:
tel. (0-85) 654-48-06, 654-92-10

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. (0-85) 654-94-04

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:
tel. (0-85) 654-94-28

DELEGATURA ABW W GDAŃSKU
Adres:
ul. Okopowa 9
80-819 Gdańsk

Oficer dyżurny:
tel. (0-58) 301-34-30

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. (0-58) 764-44-03

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:
tel. (0-58) 764-44-69

DELEGATURA ABW W KATOWICACH
Adres:
ul. Lompy 19
40-038 Katowice

Oficer dyżurny:
tel. (0-32) 200-52-45

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. (0-32) 200-50-50

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:
tel. (0-32) 200-52-80/70

DELEGATURA ABW W LUBLINIE
Adres:
ul. Narutowicza 73
20-019 Lublin

Oficer dyżurny:
tel. (0-81) 521-34-99

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. (0-81) 521-32-20

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:
tel. (0-81) 521-31-11

DELEGATURA ABW W POZNANIU
Adres:
ul. Rolna 53
61-487 Poznań

Oficer dyżurny:
tel. (0-61) 647-10-55

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. (0-61) 647-11-20

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:
tel. (0-61) 647-15-00

Opracowano w oparciu o dane zawarte w serwisie:

http://www.abw.gov.pl