AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO -
adresy delegatur


CENTRALA ABW W WARSZAWIE
Adres:
ul. Rakowiecka 2A
00-993 Warszawa
email: poczta@abw.gov.pl

OFICER DYŻURNY ABW:
tel. (0-22) 585-79-10, 565-91-10

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH:
Szkolenia pełnomocników - fax (0-22) 585-79-29
Bezpieczeństwo przemysłowe - bezpieczenstwoprzemyslowe@abw.gov.pl
fax (0- 22) 585-87-94
Pozostałe - doin@abw.gov.pl
BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE:
Monitorowanie importu fax (0-22) 58-57-903
Certyfikacja jc.dbti@abw.gov.pl
fax (0-22) 585-87-49
Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego (0-22) 585-87-32,
fax (0-22) 585-87-92

DELEGATURA ABW W BIAŁYMSTOKU
Adres:
ul. Żurawia 69
15-535 Białystok

Oficer dyżurny:
tel. (0-85) 654-48-06, 654-92-10

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. (0-85) 654-94-04

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:
tel. (0-85) 654-94-28

DELEGATURA ABW W BYDGOSZCZY
Adres:
ul. Ogińskiego 28
85-092 Bydgoszcz

Oficer dyżurny:
tel. (0-52) 375-61-09/08

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. (0-52) 375-61-89/30

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:
tel. (0-52) 375-61-99

DELEGATURA ABW W GDAŃSKU
Adres:
ul. Okopowa 9
80-819 Gdańsk

Oficer dyżurny:
tel. (0-58) 301-34-30

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. (0-58) 764-44-03

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:
tel. (0-58) 764-44-69

DELEGATURA ABW W KATOWICACH
Adres:
ul. Lompy 19
40-038 Katowice

Oficer dyżurny:
tel. (0-32) 200-52-45

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. (0-32) 200-50-50

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:
tel. (0-32) 200-52-80/70

DELEGATURA ABW W KRAKOWIE
Adres:
ul. Mogilska 109
31-571 Kraków

Oficer dyżurny:
tel. (0-12) 254-31-11

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. (0-12) 254-31-56

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:
tel. (0-12) 254-31-02

DELEGATURA ABW W ŁODZI
Adres:
ul. Północna 38/40
91-425 Łódź

Oficer dyżurny:
tel. (0-42) 632-92-10, 635-05-50

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. (0-42) 635-04-25

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:
tel. (0-42) 635-04-61

DELEGATURA ABW W LUBLINIE
Adres:
ul. Narutowicza 73
20-019 Lublin

Oficer dyżurny:
tel. (0-81) 521-34-99

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. (0-81) 521-32-20

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:
tel. (0-81) 521-31-11

DELEGATURA ABW W OLSZTYNIE
Adres:
ul. Partyzantów 17
10-524 Olsztyn

Oficer dyżurny:
tel. (0-89) 527-62-07

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. (0-89) 539-61-14

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:
tel. (0-89) 539-63-13

DELEGATURA ABW W OPOLU
Adres:
ul. Nysy Łużyckiej 23
45-034 Opole

Oficer dyżurny:
tel. (0-77) 451-21-30, 401-51-65

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. (0-77) 401-51-06

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:
tel. (0-77) 401-51-99

DELEGATURA ABW W POZNANIU
Adres:
ul. Rolna 53
61-487 Poznań

Oficer dyżurny:
tel. (0-61) 647-10-55

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. (0-61) 647-11-20

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:
tel. (0-61) 647-15-00

DELEGATURA ABW W RADOMIU
Adres:
ul. 11 Listopada 43
26-600 Radom

Oficer dyżurny:
tel. (0-48) 345-61-39

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. (0-48) 345-64-12

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:
tel. (0-48) 345-64-21

DELEGATURA ABW W RZESZOWIE
Adres:
ul. Dąbrowskiego 30
35-036 Rzeszów

Oficer dyżurny:
tel. (0-17) 861-52-44

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. (0-17) 861-52-59

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:
tel. (0-17) 861-53-34

DELEGATURA ABW W SZCZECINIE
Adres:
ul. Małopolska 15
70-515 Szczecin

Oficer dyżurny:
tel. (0-91) 431-00-82

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. (0-91) 489-09-74

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:
tel. (0-91) 489-16-37

DELEGATURA ABW WE WROCŁAWIU
Adres:
ul. Druckiego-Lubeckiego 2
50-036 Wrocław

Oficer dyżurny:
tel. (0-71) 340-53-15

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. (0-71) 340-53-21

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:
tel. (0-71) 340-53-44

DELEGATURA ABW W ZIELONEJ GÓRZE
Adres:
ul. Fryderyka Chopina 16
65-031 Zielona Góra

Oficer dyżurny:
tel. (0-68) 451-65-82

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych:
tel. (0-68) 451-65-30

Osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:
tel. (0-68) 451-65-22, 451-65-24

 

Opracowano w oparciu o dane zawarte w serwisie:

http://www.abw.gov.pl