Kancelaria Tajna/Kancelaria Niejawna - praktyczne przykłady ewidencjonowania materiałów niejawnych

Poradnik „Kancelaria Tajna/Kancelaria Niejawna - praktyczne przykłady ewidencjonowania materiałów niejawnych” skierowany jest do wszystkich osób zajmujących się ewidencjonowaniem materiałów niejawnych: kierowników kancelarii tajnych, niejawnych, kancelistów, pełnomocników ochrony.

W Poradniku przedstawiono przykłady praktyczne ewidencjonowania dokumentów wchodzących, wychodzących oraz wykonanych na tzw. potrzeby własne oraz przykłady ich ekspedycji. Przedstawione przykłady pokazują również zasady wykonywania kopii dokumentów niejawnych, w tym wydruków, odwzorowań cyfrowych. Poradnik zawiera typowe przykłady praktyczne („krok po kroku”), z którymi ma lub może mieć do czynienia personel kancelarii.

Do nabycia pod adresem: http://www.one1.pl/52-pomoce-naukowe

Autor: Marek ANZEL*
Wersja elektroniczna (.pdf) na nośniku CD, pozbawiona cech służących dalszemu rozpowszechnianiu. Stron 121.  
------------------------------------------------------------------
* Audytor wiodący Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Ekspert z zakresu ochrony informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych. Wykładowca i konsultant cyklicznych szkoleń organizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych. Wykładowca przedmiotów z zakresu SZBI na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim i WSB w Dąbrowie Górniczej. Autor Poradników z zakresu SZBI, w tym związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony informacji niejawnych. Ponadto na stałe współpracuje  z kwartalnikiem wydawnictwa BECK „Informacja w Administracji Publicznej”, w którym prezentuje praktyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informacji.