Znajdą tu przydatne informacje zarówno pełnomocnicy ds. ochrony informacji niejawnych, komendanci ochrony, administratorzy systemów teleinformatycznych, oficerowie bezpieczeństwa, jak również wszyscy ci, którzy zmuszeni są do wypełnienia ankiety bezpieczeństwa osobowego narzuconej wymogami Ustawy o ochronie informacji niejawnych, której przepisy mają zastosowanie do:
1. Organów władzy publicznej, w szczególności:
Sejmu i Senatu,
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
organów jednostek samorządu terytorialnego, a także innych podległych im jednostek organizacyjnych lub przez nie nadzorowanych,
  sądów i trybunałów,
organów kontroli państwowej i ochrony prawa,
2. Jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;
3. Narodowego Banku Polskiego;
4. Państwowych osób prawnych i innych państwowych
jednostek organizacyjnych;
5.
 
Jednostek organizacyjnych podległych organom władzy publicznej lub nadzorowanych przez te organy;
6. Przedsiębiorców zamierzających ubiegać się albo ubiegających się o zawarcie umów związanych z dostępem do informacji niejawnych lub wykonujących takie umowy albo wykonujących na podstawie przepisów prawa zadania związane z dostępem do informacji niejawnych.
     Wbrew pozorom, USTAWA o ochronie informacji niejawnych dotyczy bardzo szerokiego kręgu osób związanych w różny sposób z bezpieczeństwem kraju. Mamy nadzieję, że materiały zawarte na tej stronie staną się, choć w minimalnym stopniu, przydatne dla tych osób i... nie tylko.
    
    Jeżeli pragniesz być powiadamiany(a) o nowościach serwisu polub nas na facebooku :)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZYMI NOWOŚCIAMI WYDAWNICZYMI...

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Zezwalamy na wykorzystywanie materiałów zawartych w serwisie przez wszystkich zainteresowanych do prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz systemów teleinformatycznych, z wyraźnym zaznaczeniem źródła  pochodzenia oraz wyeksponowanym logo
Informacji Niejawnej.